Patiënttevredenheid diagnostisch programma
Lopend onderzoek

Patiënttevredenheid diagnostisch programma

Voor patiënten met een verdenking op DVN kunnen verschillende onderzoeken in het Maastricht UMC+ op één dag gecombineerd worden. In 2019 zijn we gestart om de patiënttevredenheid van het diagnostisch programma te onderzoeken.

Achtergrond

Het Maastricht UMC+ is het enige tertiaire verwijscentrum in Nederland waar patiënten met een verdenking op DVN terecht kunnen voor een neurologische dagopname, waarbij verschillende onderzoeken op één dag plaatsvinden.

Tijdens een neurologische dagopname in het Maastricht UMC+ volgt een diagnostisch programma, waarbij gefocust wordt op de klachten van patiënten en de onderzoeken voor het stellen van de diagnose DVN.

Doel van het onderzoek

Om de ervaringen van de patiënten, die het diagnostisch programma hebben doorlopen, in kaart te brengen wordt er een nieuwe patiënttevredenheidsvragenlijst ontwikkeld.

Opzet van het onderzoek

Als eerste worden 6-8 patiënten individueel geïnterviewd over de nieuwe patiënttevredenheidsvragenlijst. Hierbij wordt getest of de vragen in de vragenlijst een goede afspiegeling zijn van de verwachtingen en behoeften van patiënten over de neurologische dagopname. Met deze informatie wordt de nieuwe patiënttevredenheidsvragenlijst duidelijker en gebruiksvriendelijker.

Vervolgens worden 100 patiënten, die recent voor een neurologische dagopname in ons centrum zijn geweest, gevraagd om de patiënttevredenheidsvragenlijst in te vullen om de betrouwbaarheid van de vragenlijst te kunnen meten. Tevens wordent de algemene patiënttevredenheid en de eventuele verbeterpunten van het diagnostisch programma vanuit de invalshoek van de patiënt in kaart gebracht, zodat we die die we waar mogelijk kunnen verbeteren.

Stand van zaken

Op dit moment worden de individuele interviews uitgevoerd.

Deelname

Patiënten die recent het DVN-expertisecentrum hebben bezocht voor een analyse en aangegeven hebben interesse te hebben in deelname aan wetenschappelijk onderzoek, zullen worden benaderd om de patiënttevredenheidsvragenlijst in te vullen.

Blijf op de hoogte van het onderzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Weet u wat u moet doen bij een ziekenhuisopname? Informatie over een ziekenhuisopname