Aandachtspunten bij een ziekenhuisopname

Aandachtspunten voor mensen met dunnevezelneuropathie

Zorg ervoor dat zorgverleners met wie u te maken krijgt, ervan op de hoogte zijn dat u DVN heeft. Wanneer is aangetoond dat bij de ziekte een onderliggende aandoening een rol speelt, dan is het belangrijk dat ook aan zorgverleners te melden.

Gebruikt u medicatie voor de behandeling van DVN? Geef dan de naam van die middelen door aan de zorgverlener. Niet alle middelen kunnen zonder risico plotseling gestaakt worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor anti-epileptica of morfine. Daarnaast kunnen niet alle medicijnen samen met andere middelen gebruikt worden.

Voor zover bekend hebben mensen met DVN zonder onderliggende oorzaak geen verhoogd risico op complicaties bij een operatie of anesthesie (verdoving).

Aandachtspunten voor zorgverleners

Bij dunnevezelneuropathie dient er aandacht te zijn voor een eventuele onderliggende aandoening. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het gebruik van neuropathische pijnstilling. Wees daarom bedacht op interacties met andere middelen.
Als een patiënt met dunnevezelneuropathie wordt opgenomen in het ziekenhuis is het belangrijk aandacht te schenken aan de uitlokkende factoren voor de pijn. Zo is er vaak sprake van een allodynie. Bij lakenintolerantie kan bijvoorbeeld een dekenboog verlichting kan geven. Tevens kan de omgevingstemperatuur of de temperatuur van water van invloed zijn op de klachten.

Weet u wat u moet doen bij een ziekenhuisopname? Informatie over een ziekenhuisopname