Onderliggende aandoeningen bij DVN
Onderzoek afgerond

Onderliggende aandoeningen bij DVN

Bepaalde aandoeningen komen vaker voor bij patiënten met DVN in vergelijking met de algemene bevolking. Waarschijnlijk spelen deze aandoeningen een rol bij het ontstaan van de zenuwbeschadiging. Echter de exacte mechanismen die tot de zenuwbeschadiging leiden zijn vaak niet bekend.

Achtergrond

Het is belangrijk om te weten welke aandoeningen en factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van DVN, zodat deze bij het stellen van de diagnose opgespoord kunnen worden om vervolgens zo snel mogelijk te behandelen of weg te nemen.
Een groep van 921 patiënten waarbij de diagnose pure DVN was gesteld, onderging uitgebreid aanvullend onderzoek om op zoek te gaan naar een onderliggende factor. Daarnaast werd gekeken of de resultaten overeenkwamen met wat er al bekend was in de literatuur.

Resultaten

DVN komt het meeste voor in combinatie met aandoeningen van het afweersysteem, een erfelijke afwijking in een natriumkanaal, suikerziekte (diabetes mellitus), glucose intolerantie, of een tekort aan vitamine B12. Daarnaast kan het gebruik van giftige stoffen, zoals alcohol of chemotherapie, of een onderliggende bloedziekte een rol spelen. Bij 27% van de patiënten was vooraf al een onderliggende factor bekend, maar werd na analyse nog een extra factor gevonden.
Bij ongeveer de helft van de patiënten met DVN werd geen onderliggende factor gevonden, dit wordt idiopathische DVN, oftewel DVN met onbekende oorzaak genoemd.

Conclusie

Op basis van de resultaten van deze studie wordt geadviseerd om bij patiënten met pure DVN tenminste onderzoek te verrichten naar onderliggende aandoeningen van het afweersysteem, een erfelijke afwijking in een natriumkanaal, suikerziekte (diabetes mellitus), glucose intolerantie, of een tekort aan vitamine B12. Dit onderzoek is ook nuttig als de patiënt vooraf al met één van deze aandoeningen bekend is.

Artikel: Associated conditions in small fiber neuropathy – a large cohort study and review of the literature. Eur J Neurol. 2018;25(2):348-355.

Blijf op de hoogte van het onderzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Weet u wat u moet doen bij een ziekenhuisopname? Informatie over een ziekenhuisopname