Functionele MRI-studie bij DVN
Lopend onderzoek

Functionele MRI-studie bij DVN

Bij patiënten met bepaalde pijnsyndromen is gebleken dat de hersenactiviteit anders is dan bij gezonde personen. Sinds 2018 wordt een studie met een functionele MRI bij patiënten met DVN uitgevoerd om te onderzoeken of dat ook bij DVN het geval is.

Achtergrond

De registratie en verwerking van pijnsignalen vindt plaats in de hersenen. Met een zogenaamde functionele MRI (kortweg fMRI) kunnen we hersenactiviteit meten. Met een ander soort opnames kunnen we de verbindingen in de hersenen in beeld brengen (diffusion tensor imaging: DTI). Het is gebleken dat bij patiënten met bepaalde pijnsyndromen de hersenactiviteit anders is dan bij gezonde personen. We willen bij patiënten met DVN met en zonder een erfelijke verandering in het SCN9A-gen (stukje erfelijke materiaal verantwoordelijk voor een bepaald zoutkanaal in de dunne zenuwvezels) de hersenactiviteit meten. Dit doen we in rust en na een korte warmtestimulatie, omdat sommige patiënten bij warmte een toename van klachten hebben. Daarnaast willen we de verbindingen in de hersenen bij deze patiënten in beeld brengen. We verwachten dat er verschillen zijn in activatie van verschillende hersengebieden tussen patiënten en controles. Deze studie is van belang om ook ‘meetbare’ uitkomsten te hebben voor toekomstige medicijnstudies.

Doel van het onderzoek

Het doel is om de hersenactiviteit en verbindingen bij patiënten met DVN (met en zonder erfelijke afwijking) in beeld te brengen en te vergelijken met gezonde proefpersonen. Dit moet leiden tot een ‘meetbare’ uitkomst voor toekomstige medicijnstudies.

Opzet van het onderzoek

In totaal zullen 20 patiënten met DVN en een verandering in het SCN9A-gen, 20 patiënten met DVN en een afwijkend huidbiopt, en 20 gezonde proefpersonen deelnemen. Alle deelnemers ondergaan een scan waarbij de anatomie in beeld wordt gebracht en een functionele scan, waarbij wordt gekeken naar de hersenactiviteit in rust en na toediening van warmteprikkels.

Stand van zaken

Op dit moment worden proefpersonen uit alle drie de groepen in het DVN-expertisecentrum gescand. Voor de analyse van de verkregen beelden wordt samengewerkt met een onderzoeksgroep uit Amerika.

Deelname

Bovengenoemde studie is open voor deelname. Als u interesse heeft in deelname, kunt u dit kenbaar maken door contact met ons op te nemen via onderstaande formulier in te vullen. Indien u geschikt bent, zult u worden benaderd. Op dit moment zijn wij enkel nog op zoek naar deelnemers met dunnevezelneuropathie en een bepaalde erfelijke mutatie.

Interesse in deelname aan dit onderzoek ?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Blijf op de hoogte van het onderzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Weet u wat u moet doen bij een ziekenhuisopname? Informatie over een ziekenhuisopname