Digitale huidrimpeltest bij stellen van de diagnose DVN
Onderzoek afgerond

Digitale huidrimpeltest bij stellen van de diagnose DVN

De mate van rimpeling van de huid van de vingertoppen kan bij patiënten met DVN afgenomen zijn. In 2016 zijn we gestart met een studie waarbij wordt onderzocht of de digitale huidrimpeltest gebruikt kan worden bij het stellen van de diagnose DVN.

Achtergrond

Het stellen van de diagnose DVN is niet eenvoudig. Op het moment dat typische DVN-klachten aanwezig zijn, moeten er nog aanvullende onderzoeken worden gedaan, om de diagnose te kunnen bevestigen. Het huidbiopt is op dit moment de best onderzochte en meest betrouwbare test voor het stellen van de zekere diagnose DVN. Het huidbiopt is echter niet bij alle patiënten met typische DVN-klachten afwijkend. Daarnaast is het een invasief en tijdrovend onderzoek.

Patiënten met DVN kunnen klachten hebben van het autonome zenuwstelsel, zoals droge ogen en mond, of hartkloppingen. Uit de literatuur blijkt dat ook de mate van rimpeling van de huid van de vingertoppen bij patiënten met DVN afgenomen kan zijn. Uit eerder onderzoek dat in het DVN-expertisecentrum is verricht, is echter gebleken dat de beoordeling van de mate van rimpeling op het oog niet betrouwbaar is. Mogelijk kan een computerprogramma bijdragen aan het meer betrouwbaar maken van deze test.

Doel van het onderzoek

Het doel is om te onderzoeken of de digitale huidrimpeltest bijdraagt aan het stellen van de diagnose DVN.

Opzet onderzoek

Deelnemers aan de studie hebben een speciale cème op de vingertoppen aangebracht gekregen. Hieraan voorafgaand zijn foto’s van de vingertoppen gemaakt en vervolgens 30 minuten na het aanbrengen van de crème. Voor dit onderzoek is een speciaal computerprogramma ontwikkeld om de foto’s te kunnen analyseren en de mate van rimpeling van de vingertoppen vast te kunnen stellen.

Aan de studie hebben 78 gezonde proefpersonen meegedaan om te kunnen bepalen wat de normale mate van rimpeling van de vingertoppen is. Daarnaast hebben 167 patiënten met typische DVN-klachten deelgenomen. De waarden van de digitale huidrimpeltest worden vergeleken met de uitslagen van het huidbiopt en temperatuurdrempelonderzoek. Daarnaast wordt gekeken of er een relatie is met de ernst van de klachten.

Resultaten

We zagen dat de mate van rimpeling afnam met het ouder worden. Als we de digitale rimpeltest herhalen met dezelfde foto, blijkt helaas dat de resultaten kunnen verschillen. Hierdoor is de digitale rimpeltest niet betrouwbaar. Het is dus geen geschikte test voor het stellen van de diagnose DVN.

Conclusie

De digitale huidrimpeltest is niet geschikt voor het stellen van de diagnose DVN.

Artikel: Sopacua M., Gorissen-Brouwers C.M.L., de Greef B.T.A. et al. The applicability of the digit wrinkle scan to quantify sympathetic nerve function. Clinical Neurophysiology Practice; volume 7 (2022). Link

Blijf op de hoogte van het onderzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Weet u wat u moet doen bij een ziekenhuisopname? Informatie over een ziekenhuisopname