Cornea confocale microscopie bij stellen van de diagnose DVN
Onderzoek afgerond

Cornea confocale microscopie bij stellen van de diagnose DVN

Met foto’s van het hoornvlies (cornea) van beide ogen kunnen met een speciaal computerprogramma de dunne zenuwvezels worden beoordeeld. In 2016 zijn we gestart met de studie waarbij wordt onderzocht of deze methode gebruikt kan worden bij het stellen van de diagnose DVN.

Achtergrond

Het stellen van de diagnose DVN is niet eenvoudig. Op het moment dat typische DVN-klachten aanwezig zijn, moeten er nog aanvullende onderzoeken worden gedaan, om de diagnose te kunnen bevestigen. Het huidbiopt is op dit moment de best onderzochte en meest betrouwbare test voor het stellen van de zekere diagnose DVN. Het huidbiopt is echter niet bij alle patiënten met typische DVN-klachten afwijkend. Daarnaast is het een invasief en tijdrovend onderzoek.

Met de cornea confocale microscopie (CCM) wordt met een speciale microscoop het hoornvlies (cornea) van beide ogen in beeld gebracht. Er worden foto’s gemaakt, waarbij met een speciaal computerprogramma de dunne zenuwvezels kunnen worden beoordeeld.

Doel van het onderzoek

 Het doel is om te onderzoeken of cornea confocale microscopie bijdraagt aan het stellen van de diagnose DVN.

Opzet onderzoek

In totaal hebben 25 gezonde proefpersonen aan het onderzoek deelgenomen om te beoordelen of de waarden van deze personen overeenkomen met de waarden die in de literatuur zijn gepubliceerd. Daarnaast hebben 188 patiënten met typische DVN-klachten cornea confocale microscopie ondergaan. De waarden van de cornea confocale microscopie worden vergeleken met de uitslagen van het huidbiopt en temperatuurdrempelonderzoek. Daarnaast wordt gekeken of er een relatie is met de ernst van de klachten.

Stand van zaken

De dataverzameling is afgerond. De waarden van de gezonde proefpersonen komen overeen met de internationaal gepubliceerde normaalwaarden. Vooralsnog lijkt cornea confocale microscopie geen meerwaarde te hebben bij het stellen van de diagnose DVN.

Hoewel de test los geen aanvullende waarde lijkt te hebben binnen de diagnostiek van DVN volgt er op dit moment nog een analyse om te onderzoeken of deze test in combinatie met overige testen wel van waarde is.

Deelname

De dataverzameling is afgerond. Deelname aan de studie is niet meer mogelijk.

Blijf op de hoogte van het onderzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Weet u wat u moet doen bij een ziekenhuisopname? Informatie over een ziekenhuisopname