Dunnevezelneuropathie

Informatie over de spierziekte DVN

Dunnevezelneuropathie (DVN) is een aandoening waarbij de dunste zenuwvezels in het lichaam zijn beschadigd en daardoor niet goed functioneren. De dunne zenuwvezels zijn de eindtakjes van de zenuwen die overal in het lichaam vlak onder de huid zitten en zorgen voor het voelen van pijn en temperatuur. Daarnaast verbinden de dunne zenuwvezels de hersenen en verschillende organen met elkaar. Hierdoor zijn ze ook verantwoordelijk voor de zogenoemde autonome functies: lichaamsfuncties die plaatsvinden buiten het bewustzijn om zoals de regeling van de bloeddruk, de werking van maag en darmen en het zweten. Er zijn twee soorten dunne zenuwvezels: de A-delta(Aδ)-vezels en C-vezels.

Voor meer informatie zie onze informatievideo.

DVN is een neuromusculaire aandoening. Neuromusculaire aandoeningen is de verzamelnaam voor een grote groep aandoeningen van de zenuwen, de spieren of de overgang tussen zenuwen en spieren. In de volksmond worden al deze aandoeningen ‘spierziekten’ genoemd. Dit leidt soms tot verwarring omdat bij DVN de aansturing van de spieren niet verstoord is. Dit komt doordat dunne zenuwvezels niet betrokken zijn bij het aansturen van de spieren.

Bepaalde aandoeningen komen bij patiënten met DVN vaker voor dan bij andere mensen.  Waarschijnlijk spelen deze aandoeningen een rol bij het ontstaan van de zenuwbeschadiging. De exacte mechanismen die tot de zenuwbeschadiging leiden, zijn echter vaak niet bekend.

Omdat bij het ontstaan van DVN zo’n andere aandoening of een ander probleem een rol kan spelen, is het belangrijk dat deze ‘onderliggende’ factor eerst wordt opgespoord en zo mogelijk wordt behandeld of weggenomen.

  • DVN komt het meest voor in combinatie met diabetes mellitus (suikerziekte). Andere factoren die een rol kunnen spelen bij DVN zijn aandoeningen van het afweersysteem zoals schildklierafwijkingen of coeliakie, een tekort aan vitamine B12 of gebruik van schadelijke stoffen zoals alcohol of chemotherapie.
  • Bij ongeveer de helft van de patiënten met DVN wordt geen onderliggende factor gevonden. Deze vorm van DVN wordt idiopathische DVN genoemd: DVN met onbekende oorzaak.

Erfelijkheid kan een rol spelen bij het ontstaan van DVN, zowel bij patiënten met als bij patiënten zonder bekende onderliggende factor voor de ziekte. In bepaalde stukjes erfelijk materiaal (genen) ligt de informatie opgeslagen van de zoutkanalen (natriumkanalen) die verantwoordelijk zijn voor de prikkeloverdracht in de dunne zenuwvezels. Ongeveer 15% van de patiënten met DVN heeft een afwijking (mutatie) in deze genen, waardoor de natriumkanalen te actief zijn en signalen doorgeven aan de hersenen zonder dat er een pijnprikkel is geweest. Ook kunnen door ontregeling van de natriumkanalen klachten van het autonome zenuwstelsel ontstaan.

Veelgestelde vragen

Weet u wat u moet doen bij een ziekenhuisopname? Informatie over een ziekenhuisopname