Over het expertisecentrum

Welkom bij het expertisecentrum dunnevezelneuropathie

Het expertisecentrum DVN wordt gevormd door medewerkers van het Maastricht UMC+ in Maastricht. In het expertisecentrum werken artsen, verpleegkundig specialisten, onderzoekers en onderzoeksverpleegkundigen aan een optimale diagnostiek, zorg en behandeling voor mensen met DVN. Bij vragen over de ziekte waar u zelf niet uitkomt, proberen wij u zo goed mogelijk te helpen.

Mensen met DVN, hun naasten en hun zorgverleners vinden bij het expertisecentrum:

  • de meeste kennis en ervaring op het gebied van DVN;
  • advies en hulp bij het vinden van de beste zorg voor DVN;
  • informatie over de nieuwste onderzoeken naar DVN.

Een afspraak maken

Misschien besluit u na het lezen van de informatie op deze website dat u een afspraak met het expertisecentrum wilt maken. Als u bij ons langs wilt komen voor een consult, heeft u een verwijzing nodig van uw neuroloog. Patiënten uit de regio Maastricht kunnen tevens door hun huisarts worden verwezen. Om de verwijzing in behandeling te kunnen nemen, moet uw arts gegevens meesturen, bijvoorbeeld uitslagen van eerder onderzoek. Lees meer over wat er nodig is om te verwijzen. U kunt deze informatie aan uw arts laten zien.

In behandeling blijven bij uw eigen arts

Het ziekenhuis verwijst u naar het expertisecentrum DVN om de diagnose dunnevezelneuropathie te bevestigen. Het ziekenhuis heeft daar wellicht zelf niet de middelen voor of twijfelt over de diagnose. Daarnaast kunt u worden verwezen bij vragen over het erfelijkheidsonderzoek of als u wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.
Het expertisecentrum geeft naar aanleiding van uw bezoek adviezen over de behandeling. Voor de behandeling zelf wordt u terugverwezen naar uw eigen arts, in uw eigen omgeving. Het kan gebeuren dat uw eigen arts u op basis van onze adviezen doorverwijst naar een pijnteam of een revalidatiecentrum.
Uw eigen neuroloog of huisarts blijft de zorg die u nodig heeft coördineren. Bij vragen kan hij of zij altijd contact met ons opnemen via het contactformulier voor zorgverleners.

Wetenschappelijk onderzoek in het expertisecentrum

Het expertisecentrum houdt zich niet alleen bezig met het geven van patiëntenzorg, maar ook met wetenschappelijk onderzoek naar DVN. Dit onderzoek vindt voornamelijk in het Maastricht UMC+ plaats, maar soms ook in het Amsterdam UMC, locatie AMC.
Het wetenschappelijk onderzoek richt zich op verschillende onderdelen van de ziekte, bijvoorbeeld de beste methode om de diagnose vast te stellen of onderzoek naar de oorzaak, de behandeling of het beloop van de ziekte.
Kijk voor meer informatie over lopende onderzoeken op onze onderzoekspagina of vraag ernaar tijdens uw bezoek.

Weet u wat u moet doen bij een ziekenhuisopname? Informatie over een ziekenhuisopname