Archive

EXPLORE-SFN: Landelijke registratie voor patiënten met dunnevezelneuropathie Psychologische benadering van pijn bij DVN (deel III) Patiënttevredenheid diagnostisch programma Herhalen huidbiopt en meten dichtheid zenuwvezels bij stellen van de diagnose DVN Zorgkosten van DVN
Weet u wat u moet doen bij een ziekenhuisopname? Informatie over een ziekenhuisopname