Archive

Wat kan een klinisch geneticus voor mij doen? Waarmee moet rekening gehouden worden als iemand DVN heeft en kinderen wil? Waarmee moet rekening gehouden worden als iemand DVN heeft en kinderen wil?
Weet u wat u moet doen bij een ziekenhuisopname? Informatie over een ziekenhuisopname